Statistieken

Jolien Corteville
- Ik heb een aantal cijfers gevonden over de daling van de doorverwijzing van kinderen naar het buitengewoon onderwijs. Dit vond ik in een pdf-bestand (p.2): http://m-decreet1baoa216-17.wikidot.com/local--files/statistieken/GRIP%20-%20stand%20van%20zaken%20inclusief%20onderwijs%20juli%202015.pdf

- In de zoekmachine GOOGLE heb ik de zoekterm ‘statistieken over inclusief onderwijs België’. Ik vond een pdf-bestand van de Standaard met grafieken in verband met ongewoon onderwijs.http://m-decreet1baoa216-17.wikidot.com/local--files/statistieken/bb10pagina6%20%281%29.pdf

Boisdenghien Nina
Zoekmachine: GOOGLE
Trefwoord: inclusie

Ik vond een document met cijfergegevens over Inclusie in Antwerpen. Ook werd er een indeling per provincie in naar voren gebracht. De gegevens staan op p.3
http://www.onderwijsantwerpen.be/sites/default/files/Steunpunt_voor_inclusie_20150317.pdf

Cédric Deceuninck

Zoekmachine: Google
Trefwoord: Statistieken buitengewoon onderwijs België
http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-Publiek%2FPubliek_Inschrijvingen_leerplicht.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true
Via deze link vond ik verschillende gegevens over het buitengewoon onderwijs in België. De statistiek wordt opgesplitst volgens onderwijsniveau, opleidingsvorm, geslacht en de verschillende types.

Sarah Baeye

Zoekmachine: Google
Trefwoord: M-decreet inhoud
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/update-m-decreet
Op deze website kunt u onderaan de pagina een document vinden update het M-decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. U hebt pijlen dat je kan gebruiken om erdoor te bladeren. U drukt één keer en dan komt u op de grafiek die ik gebruikt heb.

Melissa De Bel

Zoekmachine: Google
Trefwoorden: Bijzonder onderwijs statistieken
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2015). Rapporten op gemeenteniveau – hoofdzetel. Geraadpleegd op 17 december 2016, op http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/rapporten%20op%20gemeenteniveau%20-%20hoofdzetel.htm.

Fien Deolet

Zoekmachine: Google
Trefwoord: buitengewoon onderwijs

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2014). Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs - schooljaar 2013-2014. Geraadpleegd op datum (13/12/2016), op http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2013-2014/statistischjaarboek2013-2014/pdf-files/163-178.pdf

Astrid Deklerck

Ik heb met het trefwoord M-decreet gewerkt. Ik heb een artikel gevonden in De Standaard met statistieken in. Het artikel gaat ervoer dat door de invoering van het M-decreet het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs opnieuw fors gedaald is. Het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs blijft stabiel. (BELGA, 2016)

Als ik met het trefwoord buitengewoon onderwijs werk vind ik een tijdschrift dat uitgaat van Onderwijs Vlaanderen. Ik vind daar statistieken van de evolutie van het personeel in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Het loopt wel tot en met het jaar 2014, dus het jaar waarin het M-decreet in voege gaat staat er niet tussen. Je kan zien in de statistieken dat de vastbenoemde en de tijdelijke werknemers stijgen met de jaren. (Departement Onderwijs en Vorming, AHOVOS, AGIOn, AGODi, & AKOV, 2014)

Lotte De Fruytier

Zoekmachine: Google
Trefwoord: ongewoon onderwijs

Ik vond een artikel in verband met ongewoon onderwijs. Er zijn heel wat onderwerpen waarbij statistieken zijn uitgewerkt: buitengewoon onderwijs, methodescholen, deeltijds kunstonderwijs, geïntegreerd en inclusief onderwijs, Israëlitische en protestantse scholen, Europese scholen, Franstalig onderwijs, opvang en examencommissie. Eén daarvan wil ik met u bespreken, degene die dicht aanleunt bij mijn thema: buitengewoon onderwijs. Uit deze informatie kan je concluderen dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs enorm is gestegen de laatste jaren. Dit kan je niet zeggen over het gewone onderwijs. Deze is gestegen met 4%, terwijl het buitengewoon onderwijs met 11% toenam. De doelgroep die hier aan bod komt is dus duidelijk leerlingen. Deze bron dateert uit 2001-2002

Deze informatie heb ik gevonden op Google, via de volgende site: http://www.standaard.be/extra/pdf/belgieblootgelegd/bb10/bb10pagina6.pdf

Aangezien de vorige bron al wat verouderd is, ben ik op zoek gegaan naar een ietwat recentere bron. Het is een artikel over Vlaams Onderwijs 2013-2014. Op pagina 4 staat er een interessante grafiek: evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau. Op die beschrijvende statistiek zie je een evolutie in tijd en de onderwijsniveaus. Wanneer je per onderwijsniveau kijkt naar ‘buitengewoon onderwijs’, dan merk je dat er zowel bij kleuter-, lager-en secundair onderwijs een stijging is van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Je kan deze informatie raadplegen op:
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2013-2014/VONC_13-14/VONC_2013_2014_Integraal.pdf

Tijl Dael

Via de volgende site kom je terecht op allerlei gegevens in verband met buitengewoon onderwijs.
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/rapporten%20op%20gemeenteniveau%20-%20hoofdzetel.htm