Specialisten

Dit zijn de specialisten die in onze basistekst vermeld werden:

Jolien Corteville
-Minister Van Kemenade: Hij is dus minister, maar hij is ook lid van de Partij van de arbeid, lid van de 2de kamer burgemeester en commissaris van de Koningin
-Van der Ley: Hij is een hoogleraar Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
- Van Houte: Hij is een Prof, in Nederland is er zelf een school naar hem vernoemd. Namelijk de Van Houtenschool.
-Van Weelden: Hij is een Orthopedagoog.
-Rispens: Hij is een Orthopedagoog.

Boisdenghien Nina
Frank Ignace Georgette (Frank) Vandenbroucke

(Leuven, 21 oktober 1955) is een gewezen Belgisch sp.a-politicus uit Vlaanderen.

Sinds 2011 is hij hoogleraar aan de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam.

Cédric Deceuninck

-De Fever Frank: Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Doceerde hier gedragstherapie en orthopedagogiek.

Astrid Deklerck

- Kjell Bosmans: Directeur basisschool De Leerboom
- Filip Dhaenens: Pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen
- Hendrik Despiegelaere: Psychotherapeut BVRGS
- Inge Ranschaert: Pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs
- Theo Mardulier: Specialist M-decreet

Sarah Baeye

- Pascal Smet: Smet was in 2009 lijsttrekker voor de sp.a voor de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sp.a werd niet mee opgenomen in de Vlaamse meerderheidscoalitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Smet werd wel minister van Jeugd, Onderwijs, Gelijke Kansen en Brussel in de Vlaamse Regering-Peeters II.

- Frank Vandebroucke: In het voorjaar van 2006 kreeg zijn onderwijsbeleid scherpe kritiek van studenten en personeel naar aanleiding van zijn voorstel voor een resultaatsgebonden financiering van het hoger onderwijs. Critici vrezen dat deze maatregel een afbouw van de democratisering van het hoger onderwijs betekent en bovendien nefast zal zijn voor de kwaliteit van het onderwijs in universiteiten en hogescholen.

Melissa De Bel

- Van Yperen: Hij is een orthopedagoog. Zijn werk is vooral gericht op de hulp- en dienstverlening voor jeugdigen en hun opvoeders.

- Veerman: Orthopedagoog in Nederland. Ze volgde opleiding in de Universiteit van Utrecht.

- Almut Pioch: Nederlandse muziektherapeut in de geestelijke gezondheidszorg.
In Helpman-Oost, Villabuurt & Coendersborg Groningen-Nederland.

- Freda Kingma: Nederlandse logopedist en psycholinguïst in het Seminarium voor Othopedagogiek De Taalsleutel Hardegarijp-Nederland.

- Damhuis: Manager Revalidatie Friesland. Komt uit Nederland.

- Litjens: Manager bij Livit Orthopedie, Den Haag en omgeving.

- Jan Bijstra: Nederlandse psycholoog en onderwijskundige, Leren en gedrag (lectoraat), Hanzehogeschool Groningen-Nederland.

Fien Deolet

Geen specialisten in de basistekst gevonden

Lotte De Fruytier

- Ainscow: Mel Ainscow is professor van onderwijs en schrijver. Hij schreef samen met Booth het boek ‘Index for Inclusion’.

- Barton: Len Barton is een engelse onderwijssocioloog. Hij voert actie om de gelijke behandeling van personen met een handicap en andere gemarginaliseerde burgers.

- Booth: Tony Booth was onderzoeker, leerkracht en schrijver en zijn centraal thema was participatie en inclusie. Hij heeft zijn ideeën neergeschreven, samen met die van Ainscow, in de ‘Index for Inclusion’.

- Doornbos: Doornbos is professor in het onderzoek binnen adaptief onderwijs.

- Lagerwey: Lagerwey was een bekend opvoedkundige en schrijver van handleidingen bij het onderwijs in de wiskunde.

- Luc Stevens: De heer Luc Stevens is hoogleraar en orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht en staat bekend om zijn bijdragen en onderzoek omtrent adaptief onderwijs.
Hij werkte samen met de hierboven genoemde professor Doornbos.

Tijl Dael

Frank Vandenbroucke: Frank Ignace Georgette (Frank) Vandenbroucke (Leuven, 21 oktober 1955) is een gewezen Belgisch sp.a-politicus uit Vlaanderen. Sinds 2011 is hij hoogleraar aan de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam

Inge Demeyer: Wetenschappelijk medewerkster aan Universiteit Gent.