Organisaties

Dit zijn de organisaties die we elk in onze eigen bron hebben terug gevonden:

Jolien Corteville
- Adviesraad voor het basisonderwijs
Contactgegevens: In Brussel gevestigd.
Algemene werking: Als je niet de ondersteuning vind die je zoekt kan je hier terecht.
Doelgroep: Ik denk vooral ouders.

- Het groene weeshuis
Contactgegevens:Is in Groningen gevestigd.
Algemene werking: Is een thuis voor planten die geen verzorgers meer hebben.
Doelgroep: Planten

- Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Contactgegevens:Telefonisch, e-mail of twitter kunt u uw vragen stellen.
Algemene werking: OCMW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen
Doelgroep: Iedereen.

- Schooladviesdienst
Contactgegevens: In elke regio één.
Algemene werking: Iedere week gaat er iemand van de schooladviesdienst naar de school en hij/zij geeft speciale leerhulp aan kinderen met leerproblemen.
Doelgroep: Kinderen met leerproblemen.

Boisdenghien Nina

Buitengewoon onderwijs (BuO) Buitengewoon lager onderwijs (BuLo)
Contactgegevens: Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Kindervriend
Olmenlaan11 a,8500 Kortrijk,België Kleuter : Type 2
Doelgroep: Lager : Type 2
Werkingsgebied:
Kortrijk + deelgemeenten

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding Mandel en Leie
Contactgegevens: Burgemeester Nolfstraat11,8500 Kortrijk,België Het werkingsgebied van het CLB Mandel & Leie omvat regio Kortrijk – Menen – Roeselare. De hoofdzetel van het CLB Mandel & Leie is gevestigd in Kortrijk.
vestigingen: Roeselare, Menen, Marke
Doelgroep: Tot de doelgroep van het CLB behoren leerlingen van het kleuteronderwijs tot het einde van het secundair onderwijs en hun ouders, leerkrachten en schooldirecties binnen het werkingsgebied. Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden.

Steunpunt GOK:
Contactgegevens: Het Steunpunt GOK werd per 31 december 2009 stopgezet omwille van besparingen. Daarom wordt deze website vanaf dan niet meer bijgewerkt. Meer info.
Doelgroep: Het Steunpunt GOK bood ondersteuning aan Vlaamse GOK-scholen en aan het GOK-beleid in het algemeen.

Health Organization (WHO)
Contactgegevens: staan gesorteerd via de algemene vragen op de site. Ons doel is om een betere, gezondere toekomst te bouwen voor mensen over de hele wereld. Werken via kantoren in meer dan 150 landen, de WHO medewerkers werken zij aan zij met overheden en andere partners om het hoogst haalbare niveau van gezondheid voor alle mensen te garanderen.
Doelgroep: Samen streven we ernaar om de bestrijding van ziekten - besmettelijke ziekten zoals griep en HIV en noncommunicable degenen zoals kanker en hart-en vaatziekten. Wij helpen moeders en kinderen overleven en gedijen, zodat ze kunnen zich verheugen op een gezonde oude dag. Wij zorgen voor de veiligheid van de lucht mensen inademen, het voedsel dat ze eten, het water dat ze drinken - en geneesmiddelen en vaccins die ze nodig hebben.

Cédric Deceuninck

- De bloesem, Kortrijk
Algemene werking: School voor buitengewoon lager onderwijs
Doelgroep: Leerlingen met het type 1, type 2 of type 8 attest.
Contactgegevens: Graaf Gwijde van Namenstraat 2, 8500 Kortrijk - Tel. 056 35 51 70

- De Sam, Deerlijk
Algemene werking: Biedt buitengewoon lager onderwijs aan.
Doelgroep: Kinderen van 6 tot 13 jaar met een type 1 of type 8 attest.
Contactgegevens: Nieuwstraat 3b, 8540 Deerlijk - Tel. 056 71 26 89

- Leieland, Deinze
Algemene werking: School voor buitengewoon lager onderwijs
Doelgroep: Kinderen van 6 tot 13 jaar met een type 1, type 8 of type 9 attest.
Contactgegevens: Kouter 93, 9800 Deinze - Tel. 093 86 38 65

- Zonneburcht, Waregem
Algemene werking: Buitengewoon lager onderwijs.
Doelgroep: Leergestoorde en leer vertraagde kinderen van 6 tot 13 jaar met een type 1 of type 8 attest.
Contactgegevens: Sint-Jozefsstraat 3, 8790 Waregem - Tel. 056 60 05 50

Astrid Deklerck

- CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Contactgegevens: Er zijn verschillende over heel Vlaanderen.
Algemene werking: Actief op vier domeinen: leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg
Doelgroep: leerlingen van het basis- als secundair onderwijs

- GON-begeleiding: Geïntegreerd onderwijs
Contactgegevens: Gaat uit van de Vlaamse Overheid en is ook doorheen heel Vlaanderen
Algemene werking: Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school
Doelgroep: kleuter-, lager-, secundair- en hoger onderwijs

- ION-begeleiding: Inclusief onderwijs
Contactgegevens: Gaat uit van de Vlaamse Overheid en is doorheen heel Vlaanderen.
Algemene werking: Leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking volgen een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs
Doelgroep:Leerlingen met een verstandelijke beperking

- Onderwijsinspectie
Contactgegevens: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - 02 553 88 50
Algemene werking: Advies geven bij de opname van instellingen in de erkenning, doorlichtingen van instellingen, alle andere opdrachten, toegekend bij decreet of besluit van de Vlaamse regering
Doelgroep: Alle scholen

- Commissie inzake Leerlingenrechten
Contactgegevens: Hendrik Consciencegebouw, Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Algemene werking: Ouder: Een klacht indienen
Ouders kunnen klacht indienen tegen de niet-gerealiseerde inschrijving van hun kind in een school.
Ouders kunnen klacht indienen tegen de ontbonden inschrijving van hun kind in een school. Schoolbestuur: Een aanmeldingsprocedure starten
Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen dienen hun voorstel van aanmeldingsprocedure in bij de commissie inzake Leerlingenrechten.
Doelgroep: Ouders en schoolbestuur

- GO!
Contactgegevens: Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel - 02 790 92 00 - 02 790 92 01 - eb.o-g|ofni#eb.o-g|ofni - http://www.g-o.be
Algemene werking: Organiseert het onderwijs in opdracht van de Vlaamse overheid, streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen, waarbij elke leerling als een unieke persoonlijkheid wordt beschouwd, die zich intellectueel en creatief moet kunnen ontplooien, werkt aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid tegenover anderen, heeft tot doel verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden te vormen, beheert om en bij de 700 scholen voor ongeveer 300.000 leerlingen en cursisten en staat in voor de administratieve en pedagogische dienstverlening naar de scholen en scholengroepen
Doelgroep: Scholen en scholengroepen

- OVSG
Contactgegevens: In iedere regio
Algemene werking: De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning bij de opvolging ervan.
Doelgroep: scholen en teams

- PBDKO/VKSO: secundair onderwijs
Contactgegevens: Doorheen Vlaanderen
Algemene werking: Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek onderwijs Vlaanderen
Doelgroep: scholen

Sarah Baeye

- CLB: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Weimeersen
Zuiderlaan 42, 8790 Waregem, België

- VN: Limen / IANDS Flanders vzw
Handelskaai 35, 1000 Brussel, België

- UNESCO: Centro Folklorico Boliviano Kantuta
Labbeekstraat 52, 1500 Halle, België

- GRIP: Het Vlaamse Kruis - Afdeling Waregem
Zuiderlaan 17, 8790 Waregem, België

- Vrije basisschool te Ingelmunster: Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Berkjes
Torhoutse Steenweg 511, 8200 Sint-Michiels, België

Melissa De Bel

- Centrum voor Beeldexpressie. Adres: Vorstermanstraat 7, bus 1.5, 2000 Antwerpen. Tel.: 03 289 12 00. E-mail: eb.eisserpxedleeb|ofni#eb.eisserpxedleeb|ofni.

- Federatie Vak therapeutische Beroepen. Adres: Fivelingo 253
3524 BN Utrecht. Tel.: 030 - 28 00 432. E-mail: ln.eiparehtkav|ofni#ln.eiparehtkav|ofni.

- FPC. Contact via de website: http://www.fpcgent.be/contact/.

- NVLF. Adres: Steinhagenseweg 2b, 3446 GP Woerden. E-mail: ln.flvn|eidepogol#ln.flvn|eidepogol.

- OCW. Afhankelijk van het werkgebied via één van de e-mails op http://www.brrc.be/nl/contacten;

- Regionaal Expertisecentrum/ RENN4-scholen. Adres: Schweitzerlaan 6,
9728 NP Groningen.

- Commissies van Begeleiding. Adres: Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht. Tel.: (030) 230 63 44.

- Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! Deinze-Eeklo - Hoofdkantoor. http://www.clbgoeeklo.be/.

Fien Deolet

GO!
Contactgegevens
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
B-1000 Brussel
eb.o-g|ofni#eb.o-g|ofni
02 790 92 00
maandag tot vrijdag, 8u tot 17u.
Website: www.g-o.be
Werking
Er word op 3 niveau bestuurd. De school (het lokale niveau)
De scholengroep (het regionale of mesoniveau)
En het centrale niveau.
Doelgroep
Leerlingen die een beperking hebben waardoor ze niet meer aan het regulair onderwijs kunnen deelnemen.

CLB
Contactgegevens
eb.nerednaalv|blc#eb.nerednaalv|blc
Website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding
Werking
Een CLB kan helpen met:
• Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken …
• Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's …
• Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen …
• Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …
Doelgroep
Voor leerlingen vanaf de kleuterschool tot het einde van hun opleiding in het secundair

VVN
Contactgegevens
eb.nvv|ofni#eb.nvv|ofni
via post op Deberiotstraat 34, 3000 Leuven. h
ttp://www.vvn.be/
Doelgroep
Alle landen die het VN-vredesverdrag hebben getekend.

Index voor inclusie
Contactgegevens
E-mail: ln.oggiz|neverg.a#ln.oggiz|neverg.a
Website's: www.perspectief.org,
www.inclusie.nl
Werking
De Index voor Inclusie is een praktisch hulpmiddel om het proces naar inclusief onderwijs op elke school te ondersteunen.
Doelgroep
Leerlingen die in het regulier onderwijs extra steun/begeleiding nodig hebben. Maar ook voor de school zelf, de ouders en iedereen die meewerkt aan het onderwijs.

Lotte De Fruytier

SIG
Contactgegevens
Sig vzw Pachthofstraat 1 – 9308 Gijzegem
Tel. 053 38 28 18
Fax 053 38 28 19
eb.ten-gis|ofni#eb.ten-gis|ofni
Werking
Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met een beperking en hun omgeving via inclusie en integratie.

Federatie van Ouderverenigingen
Contactgegevens
Telefoon:
016 20 07 75
Online:
http://www.fovig.be
E-mail:
eb.tenelet|zretssteartsef.regoR#eb.tenelet|zretssteartsef.regoR
Werking
Hun motto: ‘gewoon waar mogelijk, speciaal wanneer noodzakelijk.’

Regionale Expertise Centra
Contactgegevens
In iedere regio van Nederland
Werking
Samenwerkingsverband waarin kennis en deskundigheid van speciale scholen wordt samen gegooid.

Vereniging voor geïntegreerde opvoeding van kinderen met het syndroom van Down
Contactgegevens
Secretariaat VIM
Buys Ballotweg 102
3731 VL De Bilt
Telefoon:
0523 617219
Website:
www.vim-online.nl
E-mail:
ln.enilno-miv|liammiv#ln.enilno-miv|liammiv
Werking
Het is een oudervereniging ter bevordering van de inclusie van kinderen met het syndroom van Down in het regulier primair en voortgezet onderwijs.

Tijl Dael

PISA: PISA is de afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een grootschalig internationaal onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarigen test.
Het onderzoek werd voor het eerst uitgevoerd in 2000 en wordt elke drie jaar herhaald. In elke cyclus worden dezelfde drie cognitieve domeinen onderzocht: leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. De nadruk ligt steeds op functionele vaardigheden en kennis, die mensen ertoe in staat stellen om actief te functioneren in de maatschappij.
De resultaten van PISA kunnen gebruikt worden om het Vlaamse onderwijsbeleid te adviseren en te verbeteren.

OESO: De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een samenwerkingsverband van 35 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.

Ministerie van onderwijs, cultuur amsterdam:Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW werkt voor leerlingen, studenten en hun ouders, maar ook voor kunstenaars en museumbezoekers. Voor onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. En voor wetenschappelijk onderzoekers en medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.