Basisteksten

Dit zijn de bronvermeldingen van onze basisteksten:

Melissa De Bel

Bijstra, J.O., Kingma, F.J., Pioch, A. (2012). Zorgaanbod in een veranderend speciaal onderwijsveld. Kind & Adolescent Praktijk, 11, 80-87.

Tijl Dael

Demeyer, I. (2008) Gelijke kansen in het onderwijs: stand van zaken PISA-onderzoek, Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) , Larcier , 181-187.

Cédric Deceuninck

Ampe, T., & Ghesquière, P. (2014). Wat na type 8 onderwijs? De secundaire schoolloopbaan van leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs type 8. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 1, 3–12.

Jolien Corteville
Roel, d.G., Wied, R. & Harry, K. (1996). Inclusief onderwijs. Groningen, Wolters-Noordhoff.

Fien Deolet
Mervielde, A. (red.) (2015). Inclusie op school.Het m-decreet toegepast. Brussel: Uitgeverij Politeia.

Nina Boisdenghien
Cools. R. ( 2009-2010) Hoe kan men het welbevinden van de leerlingen versterken in het inclusief onderwijs. [ eindwerk] p 11-25 Campus Vorselaar :Katholieke Hogeschool Kempen. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2686506

Sarah Baeye
De Lepeleere, I., & Kint, J. (2015). Het M-decreet: Hoe kunnen redelijke aanpassingen binnen de brede basiszorg van de klasleerkracht ervoor zorgen dat kinderen uit het derde leerjaar met diagnose van dyslexie op eigen niveau en leestempo kunnen begrijpend lezen? . Tielt : Katholieke Hogeschool VIVES Tielt,.

Lotte De Fruytier
Schuman, H. (2007). Passend Onderwijs - pas op de plaats of stap vooruit?. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46 (6), 266-278. Geraadpleegd via https://www.researchgate.net/profile/Hans_Schuman/publication/237203960_Passend_Onderwijs__pas_op_de_plaats_of_stap_vooruit/links/551184220cf20bfdad4e7585.pdf

Astrid Deklerck
Mulders, P., & Roosens, J. (2014, Maart). M-DECREET, MAATREGELEN VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN. (P. Lesaffer, M. Santermans, & L. Verheyden, Red.) Klasse, 16. Opgeroepen op November 12, 2016, van https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/08/Brochure-M-decreet.pdf