Welkom

Welkom op onze wikidot.

Wij zijn studenten van het eerste jaar Orthopedagogie die voor het vak informatievaardigheden deze opdracht hebben gemaakt. Het onderwerp waar wij gezamenlijk voor hebben gekozen is het M-decreet. Ik wens jullie veel leesplezier met onze documenten die we erop hebben gezet.

Passend-onderwijs.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License